Tymczasowe zawieszenie sprzedaży biletów.

Mając na uwadze bieżącą sytuację epidemiczną w kraju oraz stosując się do Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020r. sprzedaż biletów miesięcznych na miesiąc kwiecień zostaje tymczasowo zawieszona.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży biletów podamy do dnia 30.03.2020r.

Zarząd EUROMATPOL Sp. z o. o.