Harmonogram sprzedaży biletów miesięcznych na grudzień dla mieszkańców Gminy Nowe Skalmierzyce

Nowe Skalmierzyce